جت بت : The heavyweight drug-tested just four times in

The heavyweight drug-tested just four times in a 10-year career (despite fighting four opponents who had failed tests) and other tales from the Wild West

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *